Ben Fet!

Cleaning Service Maresme S.L.  és una empresa adherida a Ben Fet!, un distintiu de qualitat de producte i servei català apadrinat per PIMEC i amb la col·laboració de la diputació de Barcelona. 

Aquesta marca certifica l’origen i traçabilitat dels serveis catalans i promociona el consum tant en l’àmbit nacional com internacional.