Compromís

Clean Mar es compromet sense cap cost addicional pel client a: 

  • Suplir qualsevol baixa o absència imprevista del personal del centre en 24 hores. 
  • Solucionar qualsevol imprevist, urgències, avaries, inspeccions, etc. al moment que ens pugui sol·licitar el client. 
  • Disponibilitat del personal de l’empresa, supervisors, directius, les 24 hores per qualsevol urgència que hi pugui sorgir, tant pel client com pels treballadors.
  • Per facilitar i agilitzar una fluïda comunicació client-empresa, ja em designat un sol interlocutor amb capacitat de reacció i decisió per poder atendrá a les demandes dels resposables dels centres o dels contractes en qualsevol moment
  • Ajustarem les tasques del servei a realizar segons les necessitats del moment del centre. Incloses les demanades pel client. Per exemple, portes obertes, eleccions, festes escolars.
  • Substituirem maquinària, productes o utensilis que puguin reduïr costos o aumentar la qualitat mediambiental o la productivitat. Com per exemple la implantació de mopes impregnades,  ja que es deixan de utilizar aerosol, que malmeten la capa d’ozó.

A més a més, Clean Mar està certificada en el compliment del reglament de la llei de protecció de dades.