Formació del personal

El personal és seleccionat sota una exhaustiva entrevista, tenint en compte la seva experiència i formació; i demanant referències d’anteriors llocs de treball. 

Només començar a treballar amb nosaltres, tot el personal passa per una formació inicial bàsica per assegurar-se una correcta execució d’aquesta.

Posteriorment, el seu supervisor li realitzarà la formació específica del seu lloc de treball. 

Les activitats de formació del lloc de treball, el seu contingut i duració, s’estableixen pel mateix responsable del departament al qual està adscrit el personal. 

Per assegurar-se que el personal és conscient de la importància de la seva contribució a assolir els objectius de qualitat i medi ambient i del compliment dels requisits dels clients, cada responsable de departament impartirà xerrades al personal sota la seva responsabilitat sobre temes de qualitat i medi ambient, objectius, reclamacions, grau de satisfacció del client, entre d’altres. 

Cada responsable de departament o supervisor de la persona que ha rebut les accions formatives, avaluarà l’efectivitat de la mateixa mitjançant entrevistes o per apreciació personal, analitzant-ho si la formació ha sigut assimilada o si ha millorat amb ella el seu rendiment. En les visites de control de treball és controlant el compliment de les instruccions de treball entregades. 

Apart, tot el personal està format en prevenció de riscos laborals i en la llei de protecció de dades. 

A més, tot el nostre personal va perfectament uniformat.