Prestació de serveis

En la prestació dels nostres serveis és per nosaltres prioritari aconseguir la màxima satisfacció del client, estant constantment en contacte els nostres supervisors amb el client, per atendre qualsevol demanda. 

No només en la prestació del servei de neteja, sinó també en les actuacions en matèria de prevenció de riscos laborals, en l’aplicació d’una política de seguretat i salut laboral amb el fi de reduir l’absentisme laboral i les baixes per accident laboral.

De la mateixa manera Clean Mar està compromesa amb el medi ambient i es compromet a complir amb la legislació vigent per disminuir al màxim els impactes mediambientals generats durant la nostra activitat. 

Tanmateix, potenciem la formació del nostre personal, per optimitzar els treballs de neteja i poder així millorar en la qualitat del servei.