Gestió de residus

Clean Mar assegura que els residus són recollits selectivament i gestionats per maximitzar el seu reciclatge que es generin a l’activitat desenvolupada per l’empresa. 

La gestió de residus implica: la recollida, el transport, l’emmagatzematge o l’entrega a un gestor de residus (deixalleries). Aquests residus reciclats seran generats durant el desenvolupament de l'activitat de neteja en les instal·lacions del client (envases de productes de neteja, draps i altres utensilis de neteja). 

Tanmateix, gestionaran els residus degudament identificats (sigui amb noms o per colors), que el centre hagi generat. 

Aquest procediment afecta a tot el personal de l’empresa, i cada treballador rebrà unes “instruccions de gestió de residus”, que el supervisor s’encarregarà del seu compliment amb un registre d'entrada i sortida de residus, que estarà a la disposició del client en tot moment.

També s’encarregarà de retirar residus extraordinaris, que en un moment determinat es trobi dins d’un dels edificis del contracte. I, ens posarem en contacte amb l'empresa que gestiona la neteja viària o amb la brigada municipal per passar a efectuar la recollida.